Mittel
Estudio por capítulos (lengua catalana)
Oliet. Technical specifications - Estudio por capítulos (lengua catalana) - Mittel - Balearen - Agrarnahrungsmittel, Ursprungsbezeichnungen und balearische Gastronomie
Diagnosi de la producció i comercialització dels productes amb denominació de qualitat de les Illes Balears 2009 (Katalanische Sprache) - Estudio por capítulos (lengua catalana) - Mittel - Balearen - Agrarnahrungsmittel, Ursprungsbezeichnungen und balearische Gastronomie
Diagnosi de la producció i comercialització dels productes amb denominació de qualitat - Estudio por capítulos (lengua catalana) - Mittel - Balearen - Agrarnahrungsmittel, Ursprungsbezeichnungen und balearische Gastronomie
Guia de tast de l'Oli de Mallorca - Estudio por capítulos (lengua catalana) - Mittel - Balearen - Agrarnahrungsmittel, Ursprungsbezeichnungen und balearische Gastronomie
ESTUDI PER A LA IDENTIFICACIÓ DELS ALIMENTS TRADICIONALS DE LES ILLES BALEARS CARACTERÍSTICS DE LA DIETA MEDITERRÀNIA - Bloc 1 - Estudio por capítulos (lengua catalana) - Mittel - Balearen - Agrarnahrungsmittel, Ursprungsbezeichnungen und balearische Gastronomie
ESTUDI PER A LA IDENTIFICACIÓ DELS ALIMENTS TRADICIONALS DE LES ILLES BALEARS CARACTERÍSTICS DE LA DIETA MEDITERRÀNIA - Bloc 2 - Estudio por capítulos (lengua catalana) - Mittel - Balearen - Agrarnahrungsmittel, Ursprungsbezeichnungen und balearische Gastronomie
ESTUDI PER A LA IDENTIFICACIÓ DELS ALIMENTS TRADICIONALS DE LES ILLES BALEARS CARACTERÍSTICS DE LA DIETA MEDITERRÀNIA - Bloc 3 - Estudio por capítulos (lengua catalana) - Mittel - Balearen - Agrarnahrungsmittel, Ursprungsbezeichnungen und balearische Gastronomie
DIAGNOSI DE LA PRODUCCIÓ I COMERCIALITZACIÓ DELS PRODUCTES AMB DENOMINACIÓ DE QUALITAT - Estudio por capítulos (lengua catalana) - Mittel - Balearen - Agrarnahrungsmittel, Ursprungsbezeichnungen und balearische Gastronomie
EL PALO DE MALLORCA, UNA CURIOSA BEGUDA - Estudio por capítulos (lengua catalana) - Mittel - Balearen - Agrarnahrungsmittel, Ursprungsbezeichnungen und balearische Gastronomie
6X6 DER BALEARISCHEN INSELEN, 6 KÖCHE MIT MICHELIN STERNEN, 6 LEBENSMITTEL MIT QUALITATSBEZEICHNUNG. - Estudio por capítulos (lengua catalana) - Mittel - Balearen - Agrarnahrungsmittel, Ursprungsbezeichnungen und balearische Gastronomie
ESTUDI DEL CONSUMIDOR D’AMETLLA A L’ILLA DE MALLORCA - Estudio por capítulos (lengua catalana) - Mittel - Balearen - Agrarnahrungsmittel, Ursprungsbezeichnungen und balearische Gastronomie

Estudi del consumidor d'ametla de l'illa de Mallorca

Estudi del consumidor de "Pa amb oli" - Estudio por capítulos (lengua catalana) - Mittel - Balearen - Agrarnahrungsmittel, Ursprungsbezeichnungen und balearische Gastronomie
Logo Govern