Marques de Garantia
ESMEL

La marca ÉSMEL és propietat de l'Agrupació per a la Defensa de l’Abella Autòctona Mallorquina, qui autoritza l’ús de la marca de garantia als apicultors i envasadors de mel, les instal·lacions i els productes dels quals compleixen amb els requisits del reglament de la marca. La seva finalitat és l’obtenció de mel d’una qualitat diferenciada i garantida. Només la mel procedent de caseres que no han estat sotmeses a cap tractament químic o alimentació durant el temps de melada poden fer ús de la marca. El seu reglament estableix els tipus de mels que es poden produir segons el seu origen botànic (mel de flors i mel de melada) i segons la seva presentació o mètode d’obtenció (mel en bresca, mel amb bresca i mel centrifugada). El reglament de la marca ÉSMEL estableix les condicions per poder fer ús de la marca de garantia, en quant a:

    - Les correctes pràctiques dels productors: maneig de les caseres, recol·lecció de la mel, extracció, filtració, emmagatzematge, envasat i etiquetat. - El mètode d’identificació de les caseres i els registres de traçabilitat. - El procediment d’inscripció i els registres dels apicultors i envasadors. - Les característiques de la mel amb dret a l’ús de la marca (sensorials, físico-químiques i melisopalinològiques).

L’Agrupació per a la Defensa de l’Abella Autòctona Mallorquina estableix els mecanismes de control necessaris per a garantir el bon ús de la marca de garantia ÉSMEL, que són de dos tipus: controls de verificació de dades del registre d’apicultors i controls de verificació de la qualitat dels seus productes

Dades de producció

Any 2023

Caseres: 295

Envasadors: 3

Producció: 1.396 kg

Reglament

Agrupació per a la Defensa de l’Abella Autòctona Mallorquina
Carrer Bellavista, 2 - 07520 PETRA
Tel. 660 49 36 14

sonfrare@esmel.com
Estadístiques
Logo Govern