Accessibilitat
Un dels aspectes més importants del nostre portal és fer arribar a la major quantitat de persones tot el seu contingut informatiu.

Per això, hem tengut una cura especial en emprar les últimes tècniques i estàndards que recomanen els diferents estaments internacionals.
Accessibilitat Web
Seguint les pautes marcades per la iniciativa d'accessibilitat web WAI, denominades Pautes d'Accesibilitat al contingut web WCAG, hem assolit el nivell de doble A (AA) i la major part de les exigències del triple A (AAA). Gràcies a aquest nivell d'accessibilitat del disseny i del desenvolupament del portal, hem fet possible l'accés a totes les persones, independentment de les seves característiques diferenciadores.
Tecnologies de programació
Hem fet ús de les recomanacions i estàndards adoptats pel W3C, i per tant hem adaptat tots els continguts del portal per tal que qualsevol persona o màquina pugui accedir a tota la informació.
Logo Govern